Stručnjaci s Građevinskog fakulteta obavili su statičko i dinamičko ispitivanje mosta u suradnji sa djelatnicima Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te su u djelu mjerenja sudjelovali i stručnjaci s Fakulteta građevinarstva, prometnog inženjerstva i arhitekture Sveučilišta u Mariboru.

U fazi statičkog ispitivanja kamioni su se pozicionirali na mostu kako bi se izazvali maksimalni pomaci u sredinama raspona mosta, maksimalna opterećenja na upornjacima i stupištima pri kojima ne smije biti slijeganja, maksimalna naprezanja u kritičnim presjecima konstrukcije te maksimalne sile u kosim zategama mosta. Prethodno su sve faze opterećenja provjerene računskim modelom od strane projektanata, te su isto tako određene očekivane vrijednosti pomaka, unutarnjih sila i naprezanja.

U fazi dinamičkog ispitivanja predviđeni su prolasci kamiona različitim brzinama preko mosta, njihovo kočenje na mostu pri čemu se mjere dinamički pomaci konstrukcije. Osim toga, dinamička ispitivanja uključuju i određivanje osnovnih dinamičkih parametara konstrukcije i određivanje dinamičkih parametara kosih zatega mosta.

Dobiveni rezultati su osim za utvrđivanje inicijalnog stanja i ponašanja konstrukcije mosta, od velike važnosti i za dijagnostiku mosta tijekom projektiranog stogodišnjeg životnog vijeka.

Više o ispitivanju možete pročitati na linku.