Prijenos znanja i tehnologija

U sklopu projekta predviđena je dobrovoljna suradnja i solidarnost između potencijalnih korisnika zainteresiranih za specifična pitanja. Na temelju prepoznatih potreba korisnika definirani su rezultati projekta i modeli prijenosa znanja i tehnologije. ​

Definirani plan prijenosa znanja i tehnologija ogleda se kroz:

Prezentacije tima ASAP na sajmovima inovacija i građevinarstva​
Poslovni plan za održivost projekta nakon financiranja
Certificirani ASAP trening programi​