Na Pješačkom mostu prijeko rijeke Drave u Osijeku 11. i 12. prosinca 2020. godine provedena su eksperimentalna mjerenja dinamičkih parametara pojedinih elemenata konstrukcije.  U okviru ispitivanja mjerene su sile u vješaljkama na uzvodnoj i nizvodnoj strani mosta, sile u glavnim sidrenim kablovima te su određeni osnovni dinamički parametri konstrukcije. Cilj opsežnih terenskih ispitivanja je određivanje dinamičkih parametara primjenom analize video zapisa snimljenih bespilotnom letjelicom i njihova usporedba s tradicionalnim metodama mjerenja.

Tradicionalno određivanje osnovnih dinamičkih parametara konstrukcije (vlastitih frekvencija, koeficijenata prigušenja i oblika titranja) provedeno je mjerenjem vibracija (akcelerometrima) zajedno sa sustavom za prikupljanje i analizu podataka.  Procedura je temeljena na singularnoj dekompoziciji matrica funkcija spektralnih gustoća izmjerenih pri vertikalnoj pobudi konstrukcije potresnom platformom koja je bila smještena na mostu. Mjerenje akceleracija pri prisilnoj pobudi izvršeno je na nizvodnoj i uzvodnoj strani mosta u ukupno 100 čvorova (po 50 na svakoj strani) u dva međusobno okomita smjera.

Snimanje elemenata konstrukcije mosta obavljeno je multirotorskom letjelicom opremljenom kamerom visoke rezolucije i laserskim mjernim instrumentom (eng. Light Detection and Ranging – LIDAR). Eksperimentalno određivanje vlastitih frekvencija titranja sidrenih kabela i vješaljki na mostu rađeno je metodom detekcije pomaka pobuđenog elementa na snimljenom video materijalu te analizom oblaka točaka u 3D prostoru dobivenog LIDAR sustavom.

U drugom dijelu eksperimenta prikupljeni su podaci iz inercijalnog mjernog sustava letjelice za vrijeme kad je bila u kontaktu s konstrukcijom mosta pobuđenog potresnom platformom.