AUTONOMNI SUSTAV ZA PREGLED I PREDVIĐANJE
INTEGRITETA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Dobrodošli na web stranicu ASAP projekta!

PREGLED

Sustav za ispitivanje
konstrukcija baziran na
robotu penjaču i
bespilotnoj letjelici

PROCJENA

Povezivanje rezultata
ispitivanja i numeričkih
modela za procjenu
uporabnog vijeka i preostale
nosivosti konstrukcije

ODRŽAVANJE

Pohranjivanje podataka
u bazu radi efikasnijeg i
kvalitetnijeg upravljanja
i održavanja

OPIS PROJEKTA

Građevine cestovne i željezničke infrastrukture zahtijevaju racionalnije plansko održavanje kako bi se minimizirale posljedice njihove neizbježne degradacije. Pravilno održavanje ovog tipa građevina može u velikoj mjeri povećati sigurnost korisnika i smanjiti rizik urušavanja. Projekt je usmjeren razvoju autonomnog robotskog sustava i bespilotne letjelice sa metodama detaljnog pregleda. Kombiniranjem razvijenih sustava s numeričkim modeliranjem konstrukcija omogućit će se procjena njihove nosivosti i uporabnog vijeka, pravovremena reakcija te u konačnici manji troškovi održavanja. ​

Građevinski fakultet (GF) Sveučilišta u Zagrebu glavni je korisnik i koordinator projekta. Projekt se provodi u suradnji s partnerima Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) i Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu. Povezivanjem područja građevinarstva, robotike i računarstva stvorena je interdisciplinarna cjelina koja nudi inovativno rješenje za održavanje, praćenje i upravljanje građevinama prometne infrastrukture. Ona će postati snažan strateški partner javnom i privatnom sektoru te činiti svojevrstan klaster konkurentnosti u području modernizacije građevinarstva.​

CILJEVI PROJEKTA

Krajnji cilj projekta ASAP je razvoj sustava za autonomni pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture, kao dio inteligentnih transportnih sustava i logistike za održavanje cestovne i željezničke infrastrukture. Kako bi se dostigao krajnji cilj, postavljeni su sljedeći ciljevi koje je potrebno ostvariti tijekom projekta:

CILJ 1

Istraživanje mogućnosti primjene suvremenih mjernih tehnologija za pregled građevina i numeričkog modeliranja u svrhu procjene nosivosti i uporabnog vijeka konstrukcije.

CILJ 2

Osnivanje snažne interdisciplinarne jezgre koja povezuje građevinarstvo s horizontalnim temama robotike i ICT kao pokretačima razvoja.

CILJ 3

Razvoj sustava za pohranjivanje podataka u bazu dostupnu krajnjim korisnicima radi učinkovitijeg i sigurnijeg upravljanja građevinama.

IZDVOJENI DOGAĐAJI I NOVOSTI

Dodatno obrazovanje i usavršavanje doktorandice Suzane Ereiz

Dodatno obrazovanje i usavršavanje doktorandice Suzane Ereiz

Doktorandica na projektu ASAP, Suzana Ereiz u periodu od 10. do 23. prosinca 2021. dodatno se obrazovala i usavršavala na Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Universidad de Sevilla) kod doc. Javiera Fernanda Jiméneza-Alonsa. Suzana se dodatno obrazovala u području...

Probno opterećenje Pelješkog mosta

Probno opterećenje Pelješkog mosta

Stručnjaci s Građevinskog fakulteta obavili su statičko i dinamičko ispitivanje mosta u suradnji sa djelatnicima Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te su u djelu mjerenja sudjelovali i stručnjaci s Fakulteta građevinarstva, prometnog inženjerstva i...