Opis projekta

Građevine cestovne i željezničke infrastrukture zahtijevaju racionalnije plansko održavanje kako bi se minimizirale posljedice njihove neizbježne degradacije. Pravilno održavanje ovog tipa građevina može u velikoj mjeri povećati sigurnost korisnika i smanjiti rizik urušavanja. Projekt je usmjeren razvoju autonomnog robotskog sustava i bespilotne letjelice sa metodama detaljnog pregleda. Kombiniranjem razvijenih sustava s numeričkim modeliranjem konstrukcija omogućit će se procjena njihove nosivosti i uporabnog vijeka, pravovremena reakcija te u konačnici manji troškovi održavanja. ​

Građevinski fakultet (GF) Sveučilišta u Zagrebu glavni je korisnik i koordinator projekta. Projekt se provodi u suradnji s partnerima Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) i Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu. Povezivanjem područja građevinarstva, robotike i računarstva stvorena je interdisciplinarna cjelina koja nudi inovativno rješenje za održavanje, praćenje i upravljanje građevinama prometne infrastrukture. Ona će postati snažan strateški partner javnom i privatnom sektoru te činiti svojevrstan klaster konkurentnosti u području modernizacije građevinarstva.​

Projekt u trajanju od 36 mjeseci (20.12.2019. – 19.12.2022.) ukupne je vrijednosti 7.199.141,25 kn, od čega je 6.044.277,43 kn sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv KK.01.1.1.04.