Redovni sastanak članova projektnog tima održan je 27. svibnja 2020. Tom prilikom projektni suradnici upoznali su novozaposlene doktorande i postdoktorande koji će činiti dio projektnog tima. Projektna suradnica Gordana Hrelja Kovačević, dipl. ing. građ. održala je stručno predavanje na temu ‘’Mostovi’’, a doc. dr. sc. Matko Orsag prezentirao je rezultate terenskog rada i primjene drona u pregledu mosta dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.