Prvih godinu dana projektne provedbe proslavili smo i prvim sastankom uživo nakon godine obilježene radom u neuobičajenim epidemiološkim uvjetima. Sastanak koji je održan 26. veljače 2021. organiziran je kod projektnih partnera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te je bio pretežito posvećen pregledu dosadašnjeg rada i rezultatima postignutima na projektu.

Drugi dio sastanka bio je posvećen organizaciji projektnih radionica pod nazivom „Graditeljstvo, robotika i računarstvo su i ženska posla“, u skladu s horizontalnim temama projekta. Radujemo se novim i uzbudljivim postignućima naših doktoranda i sljedećem sastanku svih članova tima koji je predviđen za početak lipnja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.