Doktorandica Ksenija Tešić uspješno je obranila temu doktorske disertacije pod nazivom “Karakterizacija promjene signala georadara uslijed korozije armature u betonu” (“The Characterization of Changes in Ground Penetrating Radar Signel During Corrosion of Reinfircement in Concrete”).

Na redovitoj sjedinici Fakultetskog vijeća donesena je odluka o dodjeli nagrade za postignuti uspjeh na prvoj godini doktorskog studija.