Početni sastanak na projektu ASAP održan je 14. siječnja 2020. godine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, u prisustvu dekana Građevinskog fakulteta, kao i većine suradnika na projektu. Na sastanku je bilo riječi o predstojećim aktivnostima na projektu, posebice o zapošljavanju sedam studenata doktorskog i postdoktorskog studija na tri partnerske institucije. Tom prilikom uspostavljen je i Upravni odbor projekta te su definirane radne skupine i osobe zadužene za provedbu pojedinih projektnih aktivnosti.