Točno mjesec dana nakon razornog potresa koji je pogodio Petrinju, 29. siječnja 2021. provedena su eksperimentalna ispitivanja georadarom na Učiteljskom fakultetu Odsjek u Petrinji. Ispitivanja su provedena s ciljem utvrđivanja pozicija armature na stupovima i određivanja geometrije stropa. Za ispitivanja je korišten georadar StructureScan Mini XT proizvođača GSSI sa centralnom frekvencijom od 2.7 GHz.

Radargrami se dobivaju u realnom vremenu te se utvrđivanje prisustva i rasporeda armature provodi relativno brzo. Također, rezultati dobiveni georadarom su korišteni i za procjenu debljine zaštitnog sloja. S obzirom na to da detaljnija analiza debljine zaštitnog sloja zahtjeva procesiranje radargrama, daljnja analiza je izvršena na računalu uz pomoć programskog paketa Radan.