U okviru istraživačkih radova u hali tvornice Torpedo u Rijeci, dana 25.siječnja 2021., provedena su eksperimentalna ispitivanja georadarom. Cilj ispitivanja je utvrđivanje rasporeda armature u stupovima i gredama. Ispitivanje je provedeno na ukupno 6 stupova i 4 grede. Korišten je georadar StructureScan Mini XT proizvođača GSSI sa centralnom frekvencijom od 2.7 GHz.

Radargrami se dobivaju u realnom vremenu te se utvrđivanje prisustva i rasporeda armature provodi relativno brzo. Također, rezultati dobiveni georadarom su korišteni i za procjenu debljine zaštitnog sloja. S obzirom na to da detaljnija analiza debljine zaštitnog sloja zahtjeva procesiranje radargrama, daljnja analiza je izvršena na računalu uz pomoć programskog paketa Radan.