Doktorandica na projektu ASAP, Suzana Ereiz u periodu od 10. do 23. prosinca 2021. dodatno se obrazovala i usavršavala na Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Universidad de Sevilla) kod doc. Javiera Fernanda Jiméneza-Alonsa.

Suzana se dodatno obrazovala u području modeliranja mostovnih konstrukcija i stvaranja numeričkih modela, povezivanja programskog sučelja za numeričko modeliranje sa programskim i numeričkim računalnim platformama, te zaključno razvoja algoritma optimizacije temeljenog na teoriji igara za stvaranje računalno učinkovitijeg algoritma za poboljšanje numeričkog modela. Boravak je rezultirao uspostavom novog algoritma za optimizaciju postupka model updatinga, što je ujedno doprinijelo i prijavi teme doktorske disertacije.

Tako je 22. veljače 2022. obranjena tema doktorskog rada pod naslovom „Finite element model updating of bridges using algorithm based on game theory“ („Poboljšanje numeričkih modela konačnih elemenata mostovnih konstrukcija primjenom algoritma temeljenog na teoriji igara“).