Ciljevi projekta

Krajnji cilj projekta ASAP je razvoj sustava za autonomni pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture, kao dio inteligentnih transportnih sustava i logistike za održavanje cestovne i željezničke infrastrukture. Kako bi se dostigao krajnji cilj, postavljeni su sljedeći ciljevi koje je potrebno ostvariti tijekom projekta:

CILJ 1

Istraživanje mogućnosti primjene suvremenih mjernih tehnologija za pregled građevina i numeričkog modeliranja u svrhu procjene nosivosti i uporabnog vijeka konstrukcije.

CILJ 2

Osnivanje snažne interdisciplinarne jezgre koja povezuje građevinarstvo s horizontalnim temama robotike i ICT kao pokretačima razvoja.

CILJ 3

Razvoj sustava za pohranjivanje podataka u bazu dostupnu krajnjim korisnicima radi učinkovitijeg i sigurnijeg upravljanja građevinama.