ODRŽAN PROJEKTNI SASTANAK

ODRŽAN PROJEKTNI SASTANAK

Redovni sastanak članova projektnog tima održan je 27. svibnja 2020. Tom prilikom projektni suradnici upoznali su novozaposlene doktorande i postdoktorande koji će činiti dio projektnog tima. Projektna suradnica Gordana Hrelja Kovačević, dipl. ing. građ. održala je...
KICKOFF SASTANAK NA PROJEKTU ASAP

KICKOFF SASTANAK NA PROJEKTU ASAP

Početni sastanak na projektu ASAP održan je 14. siječnja 2020. godine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, u prisustvu dekana Građevinskog fakulteta, kao i većine suradnika na projektu. Na sastanku je bilo riječi o predstojećim aktivnostima na projektu, posebice o...