AUTONOMNI SUSTAV ZA PREGLED I PREDVIĐANJE
INTEGRITETA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Dobrodošli na web stranicu ASAP projekta!

PREGLED

Sustav za ispitivanje
konstrukcija baziran na
robotu penjaču i
bespilotnoj letjelici

PROCJENA

Povezivanje rezultata
ispitivanja i numeričkih
modela za procjenu
uporabnog vijeka i preostale
nosivosti konstrukcije

ODRŽAVANJE

Pohranjivanje podataka
u bazu radi efikasnijeg i
kvalitetnijeg upravljanja
i održavanja

OPIS PROJEKTA

Građevine cestovne i željezničke infrastrukture zahtijevaju racionalnije plansko održavanje kako bi se minimizirale posljedice njihove neizbježne degradacije. Pravilno održavanje ovog tipa građevina može u velikoj mjeri povećati sigurnost korisnika i smanjiti rizik urušavanja. Projekt je usmjeren razvoju autonomnog robotskog sustava i bespilotne letjelice sa metodama detaljnog pregleda. Kombiniranjem razvijenih sustava s numeričkim modeliranjem konstrukcija omogućit će se procjena njihove nosivosti i uporabnog vijeka, pravovremena reakcija te u konačnici manji troškovi održavanja. ​

Građevinski fakultet (GF) Sveučilišta u Zagrebu glavni je korisnik i koordinator projekta. Projekt se provodi u suradnji s partnerima Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) i Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu. Povezivanjem područja građevinarstva, robotike i računarstva stvorena je interdisciplinarna cjelina koja nudi inovativno rješenje za održavanje, praćenje i upravljanje građevinama prometne infrastrukture. Ona će postati snažan strateški partner javnom i privatnom sektoru te činiti svojevrstan klaster konkurentnosti u području modernizacije građevinarstva.​

CILJEVI PROJEKTA

Krajnji cilj projekta ASAP je razvoj sustava za autonomni pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture, kao dio inteligentnih transportnih sustava i logistike za održavanje cestovne i željezničke infrastrukture. Kako bi se dostigao krajnji cilj, postavljeni su sljedeći ciljevi koje je potrebno ostvariti tijekom projekta:

CILJ 1

Istraživanje mogućnosti primjene suvremenih mjernih tehnologija za pregled građevina i numeričkog modeliranja u svrhu procjene nosivosti i uporabnog vijeka konstrukcije.

CILJ 2

Osnivanje snažne interdisciplinarne jezgre koja povezuje građevinarstvo s horizontalnim temama robotike i ICT kao pokretačima razvoja.

CILJ 3

Razvoj sustava za pohranjivanje podataka u bazu dostupnu krajnjim korisnicima radi učinkovitijeg i sigurnijeg upravljanja građevinama.

IZDVOJENI DOGAĐAJI I NOVOSTI

Gostujuće predavanje na Građevinskom fakultetu

Gostujuće predavanje na Građevinskom fakultetu

Doktorandica na projektu ASAP, Suzana Ereiz, u prosincu 2021. godine dodatno se obrazovala na Sveučilištu u Sevilli. Dodatno usavršavanje rezultiralo je odabirom teme doktorske disertacije i suradnje s izvanrednim profesorom Javierom Fernandom Jiménez-Alonsom kao...

Reportaža o projektu ASAP

Reportaža o projektu ASAP

U četvrtak, 31.3.2022., u sklopu emisije Prometej na HRT-u prikazana je reportaža o projektu ASAP. U emisiji Prometej prikazuju se i ističu znanstvene teme, nove spoznaje i inovativna rješenja koja za cilj imaju praktičnu promjenu u svijetu, kako bi poboljšali...